Here We Go


Out your tongue in my ear,
It's queer but kinda fun
We're the tomorrow generation,
These's much to be done
So, madam fashion, darling
Step this way
The modern girl's delighted to
Be risqué

Here we go
We're gonna rock "?n' roll "?till stop
And them we'll drop
It's a squeeze
But if you just say please
Then that's fine
It'll be sublime
The bass line cuts deeper than
The sharpest stiletto
So one, tow, three, now baby
Here we go

Chorus:
Here we go, here we go
I'm you sugar-coated doll and
You're my Romeo
Here we go, here we go
Geek or unique, hell
Get on with the show
Here we go, here we go
I'm your sugar-coated doll,
You're my hero
Here we go, here we go, hereCaptcha
Widget
Liedje Lene Here We Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Here We Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lene Here We Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Here We Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.