Pretty Young Thing


I wanna bruise your lips with a tender kiss
I wanna crush your heart
I wanna be your scar

And when you're touching me
I hear a symphony
oh oh oh baby
Come on now baby

CHORUS:
Someone get a priest, maybe the police
I think that we should call the justice of the peace
You're a pretty young thing
Oh, it's a damn cool thing
I gotta tell the world, incase they haven't heard
There never was a doubt
Oh baby hush your mouth
You're a pretty young thing
Oh, it's a damn cool thing

Let me hear my name
Baby say it again
I wanna take you on
I wanna be the one

And when you're closing in
I hear violins
oh oh oh baby
Come on now baby

(CHORUS)

Oh pretty young thing
Don't need no diamond ring
I'll give you everything
I'll show you anything
Oh just shhhh, just hush
Don't say a word

(CHORUS)Captcha
Widget
Liedje Lene Pretty Young Thing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pretty Young Thingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lene Pretty Young Thing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pretty Young Thing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.