Songtekst van Little Jimmy Dickens: Can You Build Your House

Can You Build Your House


I know you can take her if you want her
For she's always been temptation's slave
But will you be happy when you won her
When you build your house on another man's grave
So if you have a good sight I'm appealing
In your hands you've got my life to take or say
And your victory maybe sweet for a moment
Can you you build your house on another man's grave
[ fiddle - steel ]
There's been so many others just like you
Who didn't want a girl just what she gave
So before you take her be sure your conscience
Will let you build your house on another man's grave
So if you have a good sightCaptcha
Liedje Little Jimmy Dickens Can You Build Your House is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Can You Build Your Housemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Jimmy Dickens Can You Build Your House downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Can You Build Your House in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.