Gas Head Goes West


If I was half alive
and you were dead
subsisiting on that same old bread
it's the memory that hides
the whole wide world
it's the gas hed's love of america
it's the memory that hides
take your photographs back
for the love of all gods
our gas hed marches on
our gas hed marches on
he's a bona fide man
a star amongst his clan
and the only one that let me ride
it's the memory that dies
our gas hed was right
when they lanced his skull
there was puss and light
it's the memory that dies
so take your photographs back
for the love of all gods
our gas hed marches on
our gas hed marches on
it's the memory that dies
and make your photographs black
for the love all gods
gas hed marches on
gas hed marches on
it's the memory that dies
so take your photographs back
for the love of all gods
our gas hed marches on
our gas hed marches on
gas hed is on the radio, radio, radioCaptcha
Widget
Liedje Live Gas Head Goes West is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gas Head Goes Westmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Live Gas Head Goes West downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gas Head Goes West in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.