Home


I'm a soldier on the field
Fighting for you, fighting for me
You can see it on our faces
Like the bullets leave traces
You can feel it for real

You can't imagine the pain of my baby so far away
So far from my home

When they comin' home?
When they leavin' that place?
To see their lovers face again
Kid will see his daddy's face again
When they comin' home?

Oh she'd some grace!
To see their lovers face again
Kid will see his daddy's face again

I'm a soldier on the field
Waiting to die, praying to live
To survive one more day
But my hope begins to fray
It's my flesh against the steel

You'll never know what I've known
You'll never see what I've seen
I hope we make it home

When they comin' home?
When they leavin' that place?
To see their lovers face again
Kid will see his daddy's face again
When they comin' home?

Oh she'd some grace!
Put your peace in the valley tonight
Bring the soldier home alright
When they coming' home?

Oh, when they leavin' that place?
To see their lovers face again
Kid will see his daddy's face again

So far from home
She cries, politics aside
What I'd give to have him here tonight

When they comin' home?
When they leavin' that place?
To see their lovers face again
Kid will see his daddy's face again
When they comin' home?

Oh she'd some grace!
Put your peace in the valley tonight
Bring the soldier home alright
When they coming' home?

Oh, children playing in the sun?
To see their lovers face again
Kid will see his daddy's face again
When they comin' home?

Oh, ?
Put your peace in the valley tonight
Bring the soldier home alright
When they coming' home?

Oh, children playing in the sun?
To see their lovers face again
Kid will see his daddy's face again
When they comin' home?

Oh, ?
When they coming' home?Captcha
Widget
Liedje Live Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Live Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.