Songtekst van Live: Insomnia and the Hole in the Universe

Insomnia and the Hole in the Universe


my brother kicked his feet to sleep
my brother kicked his feet to sleep
my brother kicked his feet to sleep
and I sang the dirge song
my brother never missed a beat
my brother kicked his feet to sleep sweet feet
my brother kicked his feet to sleep
and I sang the dirge song
Angel don't you have some bagels in my oven?
Lady don't you know a man when you see one?
Crazy lady with the shiny shoes, where are you?
Kick your feet and calm the space that makes
you hollow
little swami's got his bowl to eat
little swami always walks his beat, sweet feet
little swami's got his bowl to eat
and I sing the dirge song
it's amazing how they come to see
the little swami with his bowl to eat, sweet feet
the little swami only wears a sheet
and won't sing the dirge song
anal, tight-assed soldier with that dogged heart
put down your gun
we are ready to explode, we gotta take it smart
and take it slowCaptcha
Liedje Live Insomnia and the Hole in the Universe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Insomnia and the Hole in the Universemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Live Insomnia and the Hole in the Universe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Insomnia and the Hole in the Universe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.