Charlit Movie Star


I know I'm more selfish now
Would it calm my heart to believe somehow

Have your seen your house
A month after world tracks in
You could sweep it up
And move in tomorrow

'Cause every day since then you have been gone
And she feels like a movie star in your arms
And she holds on for one more day now

I pretend to be your best friend
Though I want it more
Too bad I'm a bore

Have you seen your house
A month after world tracks in
You could sweep it up
And move in tomorrow

'Cause every day since then you have been gone
And she feels like a movie star in your arms
And she holds on, and she holds on
And she holds on for one more day now
This is what I have been made of
To believe it is enough
This is what I'm after
'Cause everyday since then you have been goneCaptcha
Widget
Liedje Lola Ray Charlit Movie Star is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Charlit Movie Starmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lola Ray Charlit Movie Star downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Charlit Movie Star in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.