Great DivideDo best friends get a "catch you up" tonight?
You never knew him but you don't care anyway
And baby comes, and baby goes,
'cause that's on the radio, it's on the radio
It's never good, but no one knows,
'cause that's on the radio, it's on the radio

This time, you never knew me
And I swear, I'll never do it again

'Cause it's the great divide
Between both you and I
Someone has to die
Someone has to die
And all those pretty lies
That keep you up at night
Are you still satisfied?
Are you still satisfied?

I pass out on the concrete here tonight
I never see you but I don't care anyway
'Cause friends they come, and friends they go,
'cause that's on the radio, it's on the radio
We hate ourselves but no one knows,
'cause that's on the radio, it's on the radio

This time, you never knew me
And I swear, I'll never do it again

'Cause it's the great divide
Between both you and I
Someone has to die
Someone has to die
And all those pretty lies
That keep you up at night
Are you still satisfied?
Are you still satisfied?

Whoa, whoa
This is the great divide
Between both you and I
Someone has to die
Someone has to die
And all those pretty lies
That keep you up at night
At least you're satisfied
Are you sitll satisfied? Oh

So don't swear you'll never hurt me again
Don't swear you'll never hurt me again
Don't swear you'll never hurt me again
Don't swear you'll never hurt me again
Don't swear you'll never hurt me again
Don't swear you'll never hurt me again
Don't swear you'll never hurt me again
I swear you'll never hurt me againCaptcha
Widget
Liedje Lola Ray Great Divide is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Great Dividemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lola Ray Great Divide downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Great Divide in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.