Astronaut


I like your hair a lot
It reminds me of an astronaut
Take it from me baby what i need you've got
I like to ride on bikes and tour the west side
But i don't know where the plan will go
Will it go now
Your on your way to work
And im still taking a nap
All the way across the united states and you still make me laugh
I haven't got a car
Least one that'll take me that far
Tiny photographs will have to do for now
I like your hair a lot
It reminds me of an astronaut
Take it from me baby what i need you've gotCaptcha
Widget
Liedje Lola Ray Astronaut is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Astronautmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lola Ray Astronaut downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Astronaut in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.