Quiet Voices


I am weak
You are strong
And we need to belong together
Love never hurt
It just tore us apart
And I will change
You will see
I don't care
I don't like you anyway
You're a duck
I'm a swan
And we live across the pond

I'm looking for a new kind of mirror
The kind that helps me see
These whispers, quiet voices
From my mind, to your mind
Please listen, I am speaking
From my mind to your mind now

I can barely say what I mean out loud
We have others to please, to please
I'm awake for the bell
But for now I can tell your hands are cold
When I reach for a response
I barely know my wants
I barely know my needs

I'm looking for a new kind of mirror
The kind that helps me clear
The kind that helps me see
These whispers, quiet voices
From my mind, to your mind
Please listen, I am speaking
From my mind to your mind now

Now as I cower in un-need protection
From vampires and demons
And my own reflection
Your body's a hotel
I'll stay for the night
Please help me get up from this fight
All the windows are open
I can't close my eyes
My heart as been tainted my lies
And we stay up till the sunlight as covered the night
I've never been so terrified of daylight

And I know need a new kind of mirror
The kind that helps me see
These whispers, quiet voices
From my mind, to your mind
Please listen, I am speaking
From my mind to your mind now

I can barely say what I mean out loud
We got others to please
I'll make you a promise
I won't close my eyes
My heart as been tainted my lies
And we stay up till the sunlight as covered the night
I've never been so terrified of daylightCaptcha
Widget
Liedje Lola Ray Quiet Voices is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Quiet Voicesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lola Ray Quiet Voices downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Quiet Voices in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.