One By One


One by one (one by one)
You can hear them collect (you can hear them collect)
They don't wanna make peace with you
What did you expect (what did you expect)

Cause hunger feeds what anger breeds
When you're not sure what people believe in
Bring it on, son show your guns
This is no time to be sentimental

Leave your fears in the dark
Choke them with your hands
I'm talking about the way you walk
Get your head out of the clouds
As quick as the fever burns, addiction spreads
Hatred flows through the veins of your dead
I can't change what I can't see
What the television doesn't say
I don't wanna believe in leavin
Believe in
Come on, come on

I turn back for (I turn back for)
I'm gonna tighten your hands (I'm gonna tighten your hands)
And whatever they've got to lose
Is buried deep in the sands

Cause hunger feeds what anger breeds
When you're not sure what people believe in
Bring it on, son show your guns
This is no time to be sentimental

Leave your fears in the dark
Choke them with your hands
I'm talking about the way you walk
Get your head out of the clouds

As quick as the fever burns, addiction spreads
Hatred flows through the veins of your dead
I can't change what I can't see
What the television doesn't say
I don't wanna believe in leavin
Believe in
Come on, come on

Lost, we traveled the week
A mess to make it right
We take in more than we ask for
I know just how I should show my sand in the dark
Leavin, leavin

As quick as the fever burns, addiction spreads
Hatred flows through the veins of your dead
I can't change what I can't see
What the television doesn't say
I don't wanna believe in

The fever burns, addiction spreads
Hatred flows through the veins of your dead
I can't change what I can't see
What the television doesn't say
I don't wanna believe inCaptcha
Widget
Liedje Lola Ray One By One is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One By Onemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lola Ray One By One downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One By One in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.