She's A Tiger


Comb your hair
Like the dog you are
Make some room
For your sister in the car

Make room for new female behavior

Buy and buy
In the time of every lie
Strap your legs
To the tip of your guitar

Make room for new female behavior

It's inevitable tonight
She's a tiger
She's a tiger

He's a deer running home tonight
She's a tiger
She's a tiger

Make room for new female behavior
Her mind is set
No one can save her

It's inevitable tonight
She's a tiger
She's a tiger

He's a deer running home tonight
She's a tiger
She's a tiger

Now make some room for female behavior
Cause her mind is set now
And no one can save her

It's inevitable tonight
She's a tiger
She's a tiger

He's a deer running home tonight
She's a tiger

Yeah, yeah so I said
It's inevitable tonight
He's a deer running home tonightCaptcha
Widget
Liedje Lola Ray She's A Tiger is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied She's A Tigermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lola Ray She's A Tiger downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje She's A Tiger in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.