Happy New Year


to those who say have a happy new year
i have no fears
cause we're all one
in my heart we are at peace
happy new year
we're all glad, there's none that's sad

and on the first day of our brand new year
i slept and slept
and in my dreams
giant turtles roamed the sky
happy new year
for me and my girls

the first one took such a long time
she asked me why
i told her no
then she told me i should go
but i loved her so i stayed on through the years

the next one was faster than breeze
i won't forget
cause evey breath
every twinkle in her eye is part of you
happy new year

to those who say have a happy new year
i have no fears
cause we're all one
in my heart we are at peace
happy new year
we're all glad, there's none that's sad
happy new year
we're all glad, there's none that's sad
happy new year
we're all glad, there's none that's sad
happy new year
we're all glad, there's none that's sad
happy new year
we're all glad, there's none that's sadCaptcha
Widget
Liedje Luna Happy New Year is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Happy New Yearmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luna Happy New Year downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Happy New Year in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.