Tiger Lily


sweet obscenity
bring her back to me
lost in her perfume
think i'm gonna sue
sweet obscenity
didn't i know it
didn't i call her name
stale cigarettes
crumble in your fingers
caught with a drink in my hand
edging to the door
sweet obscenity
didn't i know it
didn't i call her name
tiger lily girl
standin' cross-eyed in the corner
tiger lily girl
standin toungue tied in the corner
somethin' in her eye
tells that i should try
somethin' she might say
tells right away
somethin' in her eye
didn't i know it
didn't i call her name
tiger lily girl
standin' cross-eyed in the corner
tiger lily girl
standin toungue tied in the cornerCaptcha
Widget
Liedje Luna Tiger Lily is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tiger Lilymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luna Tiger Lily downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tiger Lily in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.