Be a Man


Be a man about it!
My heart's ringing like a telephone
Pick it up and dial in the answer
Oh I'm sick and tired of being alone
Let me know if love is what you're after
Just be a man about it
You don't have to worry
I won't turn you down
Just be a man about it
Oh don't complicate it
Let me know you'll be around
I took you from the number one
When you said you'd be with me forever
But I don't appreciate the cost that I am paying
For your being clever
So be a man about it
Oh don't complicate it
You don't have to lead me on
Just be a man about it
Just want you to love me right
You can't go wrong
If you just be a man about it
You don't have to worry
I won't turn you down
Just be a man about it
Oh don't complicate it
Let me know you'll be around
We could really have a good thing going
Though we don't know where it will lead
But we, we've got to keep the communication flowing
But that's not all I need
So won'tcha
Just be a man about it
You don't have to worry
I won't turn you down
Just be a man about it
Oh don't complicate it
Let me know you'll be around
So be a man about it
Oh don't complicate it
You don't have to lead me on
Just be a man about it
Just want you to love me right
You can't go wrong
You just be a man (BREAK)
We could really have a good thing going
Though we don't know where it will lead
But we, we've got to keep the communication flowing
But that's not all I need
So won'tcha
Be a man about itCaptcha
Liedje Vanessa Williams Be a Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Be a Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Williams Be a Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Be a Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.