Your Hope Shines


Lay my body down
By the shallows of the creek
You can lay my body down
Lay me in your reach

And when my body's down
We'll steal the thunder from the rain
And when my body's down
We'll shake the dirt right from the pain

I was going nowhere
Nowhere very fast
Threw my poison out the window
But it came blowin' back

Out along the highway
Right through the night of crime
Somewhere in the darkness
Your hope shined

Whisper wisdom's words
You can whisper wisdom's lies
But all of wisdom's words
Never helped me to survive

Days of all my arrogance
When you were not afraid
Threw my paycheck out the window
You threw it all away

Walked the devil's highway
Across the county line
Somewhere in the darkness
Your hope shined

Your hope shined, your hope shined X2
Walked the devil's highway, across the county line
But your hope shined, your hope shined
First light in the mornin', right through the night of crime
Your hope shined, your hope shined

Lay my body down
By the shallows of the creekCaptcha
Liedje Walkabouts Your Hope Shines is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Your Hope Shinesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Walkabouts Your Hope Shines downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Your Hope Shines in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.