Murdering Stone


Man came down from the field
A lonely horseman
Headin' back to the stable
Said he was sorry
But his cain was not able
To save us all from ourselves

Man sees the blood on every door
And hears the laughter
In the good people's hearts
Their pocket's empty
And their coats ripped apart
And the man makes a promise to the town

I wanna give you my murdering stone
Give you my murdering stone

Happy-go-lucky's back in town
Happy-go-lucky's says he's fit to be tied
Now that his hands have done
A sin worse than pride
And the man makes a promise to us all

I wanna give you my murdering stone
Give you my murdering stone

Won't you take my X2
I wanna give you my murdering stone

My hands are heavy now that all the guns are home
Take my murdering stone

And I wanna give you my murdering stone
Please take my murdering X2
Please take my murdering stoneCaptcha
Widget
Liedje Walkabouts Murdering Stone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Murdering Stonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Walkabouts Murdering Stone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Murdering Stone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.