Cruza La Frontera


Alambristas, mojados, tijuaneros
Cansados del campo, obreros de mota
Familias pobres buscan oro
De los estados unidos
Un morral roto, calzones zurrados,
Verga en mano, vete sin duda pendejo
Pa trabajar pa un chino o judio
Te pagan con tacos de sobaco,
Babaso vete al norte
Cruza la frontera, cruza la frontera
En la noche te vas con tus huaraches viejos
Traete pinzas, nada el rio
En la cajuela de mi carro
No pagas el coyote, son pinches rateros
Te dejan perdidos, te chinga la migra
Tu cuida mas satanas
Cruza la frontera, cruza la frontera
Correle buey hay viene la migra
Gueros gordos huevenos
No te alcanzan a pie
Correle esa troca te aplasta
Echate mierda para que no te huelan los
Perros, calles de oro te esperan
O la verga de la migra te pica

[English translate: Crossing The Border]

, , Tijuanans
of the countryside, pot dealers
Poor families looking for gold
Of the United States
A broken spirit, worn out pants
Dick in hand, asshole
By working for an asian or jew
They pay you with,
Sloppy one look to the north
Crossing the border, crossing the border
At night you go with your old
Bring, swim the river
In the trunk of my car
You don't pay the coyote, they are thieves
They leave you lost, the border patrol fucks you
Satan cares more
Crossing the border, crossing the border

Run now the border patrol comes
Fat white boys
They don't catch you on foot
Run this
Dogs, golden streets await you
Or the dick of the border patrol youCaptcha
Piosenkę Brujeria Cruza La Frontera przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cruza La Frontera, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cruza La Frontera. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brujeria Cruza La Frontera w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.