Fractured AirFrom the delta to the plains
Storms touching down again
Devil's hiding in the house
Angel's in the rain

Corrugated lovers swinging on a wire
Switching on and off the breakers
On a night like this
No one should be alone

In the fractured air
Misfired from a distress flare
All the while searchlights reconcile
Cut their losses and run

Clinging to the rooftop
Losing track of days
Devil's up in the attic
And angel's lost her way

Must've mis-dialed the number
Or the telephone's died
Lost you in the darkness and never heard back
Dropped out from the night like a stone

Falling from the fractured air
Misfired like a distress flare
All the while searchlights reconcile
Cut the losses and runCaptcha
Widget
Piosenkę Calexico Fractured Air przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fractured Air, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fractured Air. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Calexico Fractured Air w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.