Day One


(Wendell Mobley/Marv Green)

Woke up this mornin', put the coffe on
Opened up the blinds and there was the sun
Now, this ain't just another day
It's the hardest one I've ever faced

Minute by minute, tear by tear
If I can hang on and just be strong
Tommorow will be here
The hurtin' won't end, it's only just begun
But I'll get over you, if I can make it through
Day one

I'll jump head-first into my work
If I stay busy, maybe it won't hurt
Anything to forget you're gone
And keep the time from draggin' on

Minute by minute, tear by tear
If I can hang on and just be strong
Tommorow will be here
The hurtin' won't end, it's only just begun
But I'll get over you, if I can make it through
Day one

Someday I'll look back on it all
And thank God my heart survived the fall

Minute by minute, tear by tear
If I can hang on and just be strong
Tommorow will be here
The hurtin' won't end, it's only just begun
But I'll get over you, if I can make it through
Day one

Minute by minute, I'll be hangin' on
But I'll get over you, if I can make it through
Day one
Yeah, I'll get over you, if I can only make it through
Day oneCaptcha
Piosenkę Chely Wright Day One przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Day One, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Day One. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chely Wright Day One w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.