Demon's We Call


An old man has told us he will see our future
We´re lost our time for stupid policy

The nature is the rule not money is the future
The mad leaders lying the fools telling the truth

Oh no
The nations of this planet are lesded by a secret society
And working in the name of the madman´s sign
Oh no
The gun on our head

The demons we call
They never leave the hall
With thirteen holy wise man
They never lost a war
The demons we call
They never leave the hall
The thirteen glorious judges
Are the leaders of the world

Behind higher walls there are sitting thirteen liars
They´re blinding our mind and steal us the truth

To fight against those spirit they tell us "You´re a liar"
No one had seen them or listened to those ghosts

Oh no
The nations of this planet are leaded by a secret society
And working in the name of the madman´s sign
Oh no
No place and no time to runCaptcha
Piosenkę Chinchilla Demon's We Call przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Demon's We Call, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Demon's We Call. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chinchilla Demon's We Call w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.