Heaven Or Hell


eyes of pain
each other's out again
we will show
you will cross the pain
and I know
I don't have to search for more
eyes of pain
and again
I've been knocking on your bedroom door
trying to grab out your soul
I've been trying to hold you close
and I'm screaming out for more
here we are in heaven or hell
let us go, to come home
here we are in heaven or hell
dream in the evil arms
like the fear
the dark behind your mind
in your eyes
gathering thoughts of a part
eyes of pain
and again
I've been knocking on your bedroom door
trying to grab out your soul
I've been trying to hold you close
and I've screaming out for more
here we are in heaven or hell
let us go, to come home
here we are in heaven or hell
dream in the evil armsCaptcha
Piosenkę Chinchilla Heaven Or Hell przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Heaven Or Hell, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Heaven Or Hell. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chinchilla Heaven Or Hell w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.