How The Children Dance


born to spell
the words of our love
seekers of reasons, reaper of time
take me away, take me away
I wanna know what's
wrong or right
to claim a mountain
which is higher than you thought
it's worth a try
you will never ever forget
how the feeling is
of a dream you dreamed at night
lay your hand on me and pray that it's allright
we want to dance like a child
we should remember how it
was to dance like the children dance
when I awoke
lying on the beach
tears are falling down like ice in the heat
never forever remember the pain
remember how it started and how we'll find an end
we want to dance like a child
we should remember how it
was to dance like the children danceCaptcha
Piosenkę Chinchilla How The Children Dance przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke How The Children Dance, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki How The Children Dance. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chinchilla How The Children Dance w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.