Rich Hounds


Living a life by the rules of the society
Being blinded all these years by their damn lies
Everyone of us has lost our fucking minds
For their silver an' gold, we learnt to stand in line

But now it's the time to take it from the rich
And give it back to the people because they worked hard for it
They do everything because that's their only chance to live
But the rich see them as slaves for their stupid headless greed

The best thing in life is to steal it from rich
And give it back to the poor because their life, it's a bitch
A heart that is in the right place should not be blind
Because rich hounds have a place in hell
Reserved for their damned mind

But now I think there is no shame in doing right
Because everyone of us has got the right to fight
We've never stolen but only taken back from the rich
Because they are working to make us society's bitch

The best thing in life is to steal it from rich
And give it back to the poor because their life, it's a bitch
A heart that is in the right place should not be blind
Because rich hounds have a place in hell
Reserved for their damned mindCaptcha
Piosenkę Chinchilla Rich Hounds przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rich Hounds, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rich Hounds. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chinchilla Rich Hounds w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.