Heaven Or Hell


On a moonless night by a shadowless wall,
I sit and listen to my radio
And I wonder tonight is it heaven or hell

For weeks at a time I'm the good guy lifes taught me
Then it all goes south and I realize that ain't me

And the boys were shouting hey
Because tonight we get away
Heaven or hell is on the way, let's go!

Heart will overcome
And tonight were on the run
I've got you, maybe that's enough

Sometimes I wonder, what's it all about
So many times, I've paid that jukebox to explain it all,
I put my money down, hit the same track I've picked for years
Kicking walls cause the explanations never clear

I'll make that choice no mattter what it is
10,000 miles starts with just one step

And the boys were shouting hey
Because tonight we get away
Heaven or hell is on the way, let's go!

Heart will overcome
And tonight were on the run
I've got you, maybe that's enoughCaptcha
Piosenkę Madcap Heaven Or Hell przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Heaven Or Hell, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Heaven Or Hell. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Madcap Heaven Or Hell w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.