Tears


In the land with no hope and no future
Lived a girl without hair
She's the child of the nuclear blackout
After war she was born
No chance, no hope, no livin'
In this desperate world
Just pain and tears and fire
For the girl without hair
Tears, they´re only tears
There' s nothing to live
And nothing to love
It's death
For the girl without hope and future
There is no other way
She lost, she's alone on this planet,
´til the darkness embraces herCaptcha
Widget
Piosenkę Chinchilla Tears przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tears, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tears. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chinchilla Tears w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.