Derange


(Neal)
What causes you to act the way you do?
What draws this anger up from the very soul?
Are you as insane as the things that you do?
This isn't the way it was meant to go
I just cannot feel
I just can't believe
Are you insane?
What you do is derange
Derange, throw into confusion
You take what doesn't belong to you
You rip you tear just to get your fill
Don't care 'bout the scars of the blood you spill
Your actions create an anger I've never felt before
Anger 'bout something I never even saw
Your emotions aroused, your aggression released
You seek to pillage, the man is now beast
I don't know how you feel
I don't what to say
All I know is it wasn't meant to be this way
For you it's over for her it's just begun
It's now in her mind so where can she run?
She lies awake, it's happening again
You don't know but it's driving her insaneCaptcha
Piosenkę Detritus Derange przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Derange, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Derange. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Detritus Derange w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.