Point of No Return


(Broomhead)
The blind led you to the mainline
You already knew the way
You were chased there by the dragon
You knew you'd have to stay
Dying for the end
This is it my friend
Your heavens turned to hell
One trip too far, no more to tell
You've reached the point of no return
You're dying for the thrill
Inside fear burns
There's nothing left of you to kill
Drowning in the wishing well
You're losing all control
It took away your sanity
And now it takes your soul
You're dying for the only thrill you know
You paid the price, you traded in your soul
Dying to reach your only goal
Dying for nothingCaptcha
Widget
Piosenkę Detritus Point of No Return przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Point of No Return, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Point of No Return. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Detritus Point of No Return w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.