Taste the Blood


(Broomhead)
Twisted bodies, pain, inflicted by the sane
The guilty kill an innocent for their crimes
A living sacrifice, made at His own choice
A victory, a life for the dead
Taste the blood, it bled for you
Take the body it was broken for you too
You're damned and so was I
Taste the blood and you won't die
Will you make him sick
Not hot just hypocrite
Give all or nothing at all
As often as you feed
That battered body bleeds
That death should never be forgot
Darkness sweeps the land
Bandits at His hands
At the place of the Skull
With a loud cry He dies
An earthquake shakes, the skies
The temple curtain's torn
There will be no more
Sacrifice
The one who came before
Paid the priceCaptcha
Widget
Piosenkę Detritus Taste the Blood przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Taste the Blood, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Taste the Blood. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Detritus Taste the Blood w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.