OTT (Over The Top)


Prejudice is one thing that I hate
Blindness by those who can't relate
But one thing that I cannot stand
Are those who on the other hand
Are fighting against prejudice
And they become the hypocrites
They want to be more equal than the others

Don't get me wrong
Fight while you're strong
But don't take it too far
You'll become as bad they are

Some feminists just want to rule the men
Equality means something strange to them
If for the men it was all fair
I wouldn't have to cut my hair
To get a job or gain respect
Equality should be in effect
They want to be more equal than the others

Blind men taking rites from me
All should have equality
Different, but all the same
All looking for somewhere to lay the blameCaptcha
Widget
Piosenkę Detritus OTT (Over The Top) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke OTT (Over The Top), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki OTT (Over The Top). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Detritus OTT (Over The Top) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.