Eviction


(Bright, Broomhead, Neal)
Despicable deceiver, your stronghold's overthrown
We stand here to defy you, we are not alone
Your detrimental blows won't lead to our defeat
You've already been defeated, your reign is obsolete
Satan we rebuke you, we bind your futile deeds
The misery you've sent us won't bring us to our knees
Your reign of terror's ending, your time is drawing near
We know you cannot harm us, we stand here without fear
Creator of all evil, the architect of sin
Begone with him you demons, your death doth here begin
FOR OUR STRUGGLE IS NOT AGAINST FLESH AND BLOOD
BUT AGAINST THE RULERS, AGAINST THE AUTHORITIES
AGAINST THE POWERS OF THIS DARK WORLD
AND AGAINST THE SPIRITUAL FORCES OF EVIL&
IN THE HEAVENLY REALMS
Die then in your hellfire, the battle has been won
You're given your damnation, your sentence from the Son
You'll burn in hell forever, the pain will never cease
Your twisted form decaying, there will be no releaseCaptcha
Widget
Piosenkę Detritus Eviction przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Eviction, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Eviction. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Detritus Eviction w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.