Magma


I construct a mechanical smile
And face the solid wall, with pride
Loosing, falling, tears in our eyes
Swirling like diordered flies

Ceased and torn
Ravaged and forlorn
Ten times the horror
A thousand times the scorn

Pleaasures of the flesh
Are left behind the door
We rise in deadly lust
Our flesh is on the floorCaptcha
Piosenkę Dismal Euphony Magma przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Magma, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Magma. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dismal Euphony Magma w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.