Here Comes Santa Claus


Here comes Santa Claus
Here comes Santa Claus
Right down
Santa Claus Lane

Vixen, Blitzen
And all his reindeer
Pulling on the reins
Bells are ringing
Children singing
All is merry and bright
Hang your stockings
And say your prayers
'Cause Santa Claus
Comes tonight

Here comes Santa Claus
Here comes Santa Claus
Right down
Santa Claus Lane

He's got a bag
That's filled with toys
For boys and girls again
Hear those sleigh bells
Jingle jangle
What a beautiful sight
Jump in bed
Cover up your head
'Cause Santa Claus
Comes tonight

Here comes Santa Claus
Here comes Santa Claus
Right down
Santa Claus Lane

He doesn't care
If you're rich or poor
He loves you just the same
Santa knows
That we're God's children
That makes everything right
Fill your hearts
With Christmas cheer
'Cause Santa Claus
Comes tonight

Here comes Santa Claus
Here comes Santa Claus
Right down
Santa Claus Lane

He'll come around
When the church rings out
It's Christmas morn again
Peace on Earth
Will come to all
If we
Just follow the light
Let's give thanks
To the Lord above
'Cause Santa Claus
Is comin' tonight
'Cause Santa Claus
Is comin' tonight
'Cause Santa Claus
Is comin' tonightCaptcha
Piosenkę Doris Day Here Comes Santa Claus przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Here Comes Santa Claus, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Here Comes Santa Claus. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Doris Day Here Comes Santa Claus w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.