Here Comes Santa Claus


Here comes Santa Claus
Here comes Santa Claus
Right down
Santa Claus Lane

Vixen, Blitzen
And all his reindeer
Pulling on the reins
Bells are ringing
Children singing
All is merry and bright
Hang your stockings
And say your prayers
'Cause Santa Claus
Comes tonight

Here comes Santa Claus
Here comes Santa Claus
Right down
Santa Claus Lane

He's got a bag
That's filled with toys
For boys and girls again
Hear those sleigh bells
Jingle jangle
What a beautiful sight
Jump in bed
Cover up your head
'Cause Santa Claus
Comes tonight

Here comes Santa Claus
Here comes Santa Claus
Right down
Santa Claus Lane

He doesn't care
If you're rich or poor
He loves you just the same
Santa knows
That we're God's children
That makes everything right
Fill your hearts
With Christmas cheer
'Cause Santa Claus
Comes tonight

Here comes Santa Claus
Here comes Santa Claus
Right down
Santa Claus Lane

He'll come around
When the church rings out
It's Christmas morn again
Peace on Earth
Will come to all
If we
Just follow the light
Let's give thanks
To the Lord above
'Cause Santa Claus
Is comin' tonight
'Cause Santa Claus
Is comin' tonight
'Cause Santa Claus
Is comin' tonightCaptcha
Liedje Doris Day Here Comes Santa Claus is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Here Comes Santa Clausmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doris Day Here Comes Santa Claus downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Here Comes Santa Claus in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.