Bottom Bunk


Threw my glasses in the dirt
Tell you 'man that really hurt'
So I'm lying in the bottom bunk
Then he slammed me in the door
Got me feeling pretty sore
So I'm lying in the bottom bunk

Now we've gone too far astray
I do believe you've had your way with me
Not much of a holiday
I do believe you've had your way with me
Your way with me

Very pretty and you're tanned
But I rather sleep with my right hand
So I'm lying in the bottom bunk
Cos baby things just get too rough
When we get together in above
So I'm lying in the bottom bunk

Now we've gone too far astray
I do believe you've had your way with me
Not much of a holiday
I do believe you've had your way with me
Your way with meCaptcha
Piosenkę Graham Coxon Bottom Bunk przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bottom Bunk, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bottom Bunk. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Graham Coxon Bottom Bunk w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.