Coward As A Slave


Dream hunters have found out you
you don't want to run
thieves of living sensations
are taking all your sanity and is your fault

A compulsive fear is threating you mind
you feel trapped but you won't do anything to escape
'cause your afraid of yourself
this coward behavior will mark your fate

You've lost your faith
your trust and freedom
you've lost your faith
you're desolate

Submitted to their reasons
is too late to recover your faith
you've forgotten your name
theyve taken all you had,
they left you insane

Thieves have gone away with you dreams
your last breath and your last smile
they have created a slave
you're in their hands, you're mind is blindCaptcha
Widget
Piosenkę Hocico Coward As A Slave przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Coward As A Slave, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Coward As A Slave. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hocico Coward As A Slave w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.