Are You Really Mine


Bimbombey
Jimmie Rodgers Roulette R-4116
(David-Peretti-Creatore) Planetary Music ASCAP

Bimbombey, Bimbombey

On the way to Bimbombey
There's a hill on the way to Bimbombey
There's a house on the hill and a girl in the house
On the hill on the way to Bimbombey
A house on the hill and a girl in the house
On the hill on the way to Bimbombey
Jing-a-ling-a-lyoh (jing-a-ling-a-lyoh)
Jing-a-ling-a-lyay (jing-a-ling-a-lyay)
Jing-a-ling-a-ly jing-a-ling-a-ly
Jing-a-ling-a-lyay-ay-ay
Jing-a-ling-a-lyay (jing-a-ling-a-lyay)
There's a store in Bimbombey
There's a ring in the store in Bimbombey
That's where I'll buy the ring for the girl in the house
On the hill on the way to Bimbombey
I'll buy the ring for the girl in the house
On the hill on the way to Bimbombey
Jing-a-ling-a-lyoh (jing-a-ling-a-lyoh)
Jing-a-ling-a-lyay (jing-a-ling-a-lyay)
Jing-a-ling-a-ly jing-a-ling-a-ly
Jing-a-ling-a-lyay-ay-ay
Jing-a-ling-a-lyay (jing-a-ling-a-lyay)
Once I get to Bimbombey
You can bet I will stay in Bimbombey
That's where I'll settle down with the girl in the house
On the hill on the way to Bimbombey
I'll settle down with the girl in the house
On the hill on the way to Bimbombey
Jing-a-ling-a-lyoh (jing-a-ling-a-lyoh)
Jing-a-ling-a-lyay (jing-a-ling-a-lyay)
Jing-a-ling-a-ly jing-a-ling-a-ly
Jing-a-ling-a-lyay-ay-ay
Jing-a-ling-a-lyay (jing-a-ling-a-lyay)
Bimbombey
FADE:
Bimbombey
Bimbombey

Transcribed by Little John
These lyrics were transcribed from the specific recording referenced
above, and are for personal use and research interest onlyCaptcha
Piosenkę Jimmie Rodgers Are You Really Mine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Are You Really Mine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Are You Really Mine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmie Rodgers Are You Really Mine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.