Honey Comb


Honeycom
Jimmie Rodgers

(Honeycomb)
(Honeycomb)

Well it's a darn good life
And it's kinda funny
How the Lord made the bee
And the bee made the honey
And the honeybee lookin' for a home
And they called it honeycom
And they roamed the world and they gathered all
Of the honeycomb into one sweet ball
And the honeycomb from a million trips
Made my baby's lips

Oh, Honeycomb, won't you be my baby
Well, Honeycomb, be my own
Got a hank o' hair and a piece o' bone
And made a walkin' talkin' Honeycom
Well, Honeycomb, won't you be my baby
Well, Honeycomb, be my own
What a darn good life
When you got a wife like Honeycom

(Honeycomb)

And the Lord said now that I made a bee
I'm gonna look all around for a green, green tree
And He made a little tree and I guess you heard
Oh, then well he made a little bird
And they waited all around till the end of Spring
Gettin' every note that the birdie'd sing
And they put 'em all into one sweet tome
For my Honeycom

Oh, Honeycomb, won't you be my baby
Well, Honeycomb, be my own
Got a hank o' hair and a piece o' bone
And made a walkin' talkin' Honeycom
Well, Honeycomb, won't you be my baby
Well, Honeycomb, be my own
What a darn good life
When you got a wife like Honeycom

(Honeycomb)

And the Lord says now that I made a bird
I'm gonna look all round for a little ol' word
That sounds about sweet like "turtledove"
And I guess I'm gonna call it "love"
And He roamed the world lookin' everywhere
Gettin' love from here, love from there
And He put it all in a little ol' part
Of my baby's heart

Oh, Honeycomb, won't you be my baby
Well, Honeycomb, be my own
Got a hank o' hair and a piece o' bone
And made a walkin' talkin' Honeycom
Well, Honeycomb, won't you be my baby
Well, Honeycomb, be my own
What a darn good life
When you got a wife like Honeycom

(HoneycombCaptcha
Piosenkę Jimmie Rodgers Honey Comb przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Honey Comb, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Honey Comb. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmie Rodgers Honey Comb w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.