Mississippi Delta Blues


With friends around and even pals that I know are true
Still I'm lonely, homesick and blue
There's no one who can cheer me when I'm alone
Longing for my Mississippi home

Way down in the delta on that Mississippi shore
In that muddy water, I long to be once more
When night shadows creep about and the whippoorwill call
You can hear old mammy shout, "Come in here, you all"

Way down on the levee, strolling in the pale moon light
You can see those steamboats and the fields of snowy white
That's a feeling I can't lose that muddy water in my shoes
When I get that Mississippi Delta blues

I long to hear them talk and sing those old melodies
Swanee River and Ol' Black Joe
That sweet magnolia perfume floating on the breeze
Way down south is where I long to go

Way down in the delta on that Mississippi shore
In that muddy water, I long to be once more
When night shadows creep about and the whippoorwill call
You can hear old mammy shout, "Come in here, you all"

Way down on the levee, strolling in the pale moon light
You can see those steamboats and the fields of snowy white
That's a feeling I can't lose that muddy water in my shoes
When I get that Mississippi Delta bluesCaptcha
Piosenkę Jimmie Rodgers Mississippi Delta Blues przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mississippi Delta Blues, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mississippi Delta Blues. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmie Rodgers Mississippi Delta Blues w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.