Cool WhipThis song is called cool whip
I don't know why

I'm building you some bridges
So you can come and see me sometime
Trying to save the music
With peace and wine

So we'll make love and abuse it
It'll be better this time

Fridges filled with spilled milk
From the 99

Oh I never thought that I'd write a love song
But I guess I just wrote one
Never thought I was that kind of person
Well never been so wrong

Cause when I'm tired oh baby
You're my cocaine
And when I'm hot oh you
You are my rain

The days I'm crazy
Oh you make me sane
And when I'm crippled
You're my cane

Well I never thought I'd write a love song
But I guess I just wrote one
Never thought I was that kind of person
I've never been so wrong

Never thought I'd write a love song
Ooo yeah
I think I just wrote one
Never really considered myself that kind of person
but I, I tend to be wrongCaptcha
Piosenkę Katy Rose Cool Whip przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cool Whip, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cool Whip. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Katy Rose Cool Whip w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.