License To Thrill


You break me- I want my peices badly
You take me- I want myself back madly
You fight me- I want a nice peace tready
You light me- I want the darkness completely

Tape my wing down
Hold my blue toe to the ground
Take my senses
But you can't take my license to thrill

You can't mold me- I'll take the clay and make a snake
You can't hold me- I can't be anything that's fake
take my life
But don't take my license to thrill

I wonder- why I ever bothered
You can't see- I've been plenty fathered
And sometimes- I can see straight through your blue eyes
You're so blind- you can't see when someone else crys

[Chorus]

I guess it's not so bad
You gaurd me and hold my hand
You just can't strip away
My quirkiness today
I guess it's not so bad
It's not so bad

[Chorus (last part)]Captcha
Widget
Piosenkę Katy Rose License To Thrill przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke License To Thrill, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki License To Thrill. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Katy Rose License To Thrill w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.