Overdrive


Outta bed at the crack of noon
Blare the music and have a swoon
I can't stop thinkin of your face
La la lee la lee loo lace

I'm six feet under the Bhodi Tree
With my crap new-age philosophy
Diamonds where there once were stars
I'm sittin in Jayne Mansfeild's car

Yea yea-a I'm independence
Yea yea-a I'm borderline
Yea yea-a I'm California
My minds all screwed and upside down
But my heart's on overdrive (yea my heart's on overdrive)

I need to take a shower when I look at you
Ya sting and hurt like a bad tattoo
I wish you'd change my point of view

I cruise the canyon to get a breeze
With Hidden Treasures up my sleeve
I like the light and hate the heat
But I'll lick the blood right off your street

Yea yea-a I'm cherry cola
Yea yea-a I'm candy-eyed
Yea yea-a I'm California
My mind's all screwed and upside down
But my heart's on over drive

They all come here to find a scene
But end up girls on methadrine
Naked on a TV screen
The dreams that fall beneath my feet
Make my footsteps feel so sweet
But your kisses are my fait accompli

YEA YEA- A
I'm independence
Yea-a I'm borderline
Yea-a I'm California
My mind's all screwed and upsidedown
But my heart's on overdrive
Yea my heart's on overdriveCaptcha
Widget
Piosenkę Katy Rose Overdrive przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Overdrive, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Overdrive. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Katy Rose Overdrive w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.