Unprofessional


I think that we're all starving
Getting broke with no warning
Spent it all on new heart strings
Oh I don't know how I'll eat today
Every option's looking grey
Won't somebody throw me away?

It's all about who we fool
We splash in the swimming pool
We flash at the carpool at school
Pain is inevitable
Suffering is optional

I can't go back that's the wrong way
But the truth is I can't stay
This mess left too many stains
I'm out-numbered but driven
So it's time I keep on living
It must be worth something

It's all about who we fool
We splash in the swimming pool
We flash at the carpool at school
Pain is inevitable
Suffering is optionalCaptcha
Widget
Piosenkę Katy Rose Unprofessional przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Unprofessional, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Unprofessional. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Katy Rose Unprofessional w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.