Feel So Numb


Mud bath, acrobat, a midnight drive
everybody?s slippin everybody survive
radio talk show try to project
everything you need when you gotta connect

blacken the sun!
what have i done?
i feel so bad i feel so numb yeah!
blacken the sun!
what have i done?
i feel so good i feel so numb yeah!

Sugar sweet braniac on your neck
get in to tomorrow man I gotta reflect
a blue world dream girl up the street
gotta wake her up cause I don?t want her to dream

blacken the sun!
what have i done?
i feel so bad i feel so numb yeah!
blacken the sun!
what have i done?
i feel so good i feel so numb yeah!

Jingle jangle comin gonna crush your back
well everybody want it gotta take it back
rain trash porn slash what is why
look into forever revolutionize

blacken the sun!
what have i done?
i feel so bad i feel so numb yeah!
blacken the sun!
what have i done?
i feel so good i feel so numb yeah!Captcha
Piosenkę Rob Zombie Feel So Numb przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Feel So Numb, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Feel So Numb. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rob Zombie Feel So Numb w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.