House Of 1000 Corpses


she got a corpse
under her bed
he had her fun
but now he's dead
hear momma said
come feed desire
her brother said
hey, throw her on the fire

this is the house
come on in
this is the house
built on sin
this is the house
nobody lives
this is the house
you get what you give

i cut the flesh
and make it bleed
fresh skin
is what i need
i let it dry
out in the wood
all your crying
did no good, yeah

now you're lying
on the floor
yeah, you can't
take anymore
the devil's laughing
in your face
give me another taste, yeahCaptcha
Widget
Piosenkę Rob Zombie House Of 1000 Corpses przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke House Of 1000 Corpses, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki House Of 1000 Corpses. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rob Zombie House Of 1000 Corpses w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.