Feel So Numb


Mud bath, acrobat, a midnight drive
everybody?s slippin everybody survive
radio talk show try to project
everything you need when you gotta connect

blacken the sun!
what have i done?
i feel so bad i feel so numb yeah!
blacken the sun!
what have i done?
i feel so good i feel so numb yeah!

Sugar sweet braniac on your neck
get in to tomorrow man I gotta reflect
a blue world dream girl up the street
gotta wake her up cause I don?t want her to dream

blacken the sun!
what have i done?
i feel so bad i feel so numb yeah!
blacken the sun!
what have i done?
i feel so good i feel so numb yeah!

Jingle jangle comin gonna crush your back
well everybody want it gotta take it back
rain trash porn slash what is why
look into forever revolutionize

blacken the sun!
what have i done?
i feel so bad i feel so numb yeah!
blacken the sun!
what have i done?
i feel so good i feel so numb yeah!Captcha
Liedje Rob Zombie Feel So Numb is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Feel So Numbmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rob Zombie Feel So Numb downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Feel So Numb in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.