Free Dirty Needles



junky, crackhead drugged out punk
sleeping in the dirt and piss
scheming of a better way
shit out of luck, he needs his fix
dirty, stinky, smelly bum
rotten teeth and bleeding gums
lying, crying always me
wanter of everything, everything free

why should I care, or shed a tear
life isn't fair, life isn't sweet
return to the dirt and piss where you sleep
with free dirty needles
and your rotten teeth go!

Put it off, procrastinator
jacking off, alley masturbation
burden on society
working to fulfill your only true need
windshield washer, candy man
garbage picker, counting cans
bumming change from you and me
and claims he's the victim of society

free dirty needles
come grab a few
dirty like you
push hard to stick
pin cushion prick

free dirty needles for you!!!







Captcha
Piosenkę S.O.D. (Stormtroopers Of Death) Free Dirty Needles przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Free Dirty Needles, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Free Dirty Needles. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę S.O.D. (Stormtroopers Of Death) Free Dirty Needles w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.