Assistant's Cry


From time to time they cry
Only if you know why
Here they go

A hundred thousand people
Walking down the streets
Trying to protect their dream
Following their feet
They're busy, lost
Can't find anyone
They're looking for a disguise
And the stars could come
No more!
No tears
Just cries, and fears
I don't believe it
Look at them
I really can't believe it
Look at them
They're fucking crazy
Hey! Just Ha ha ha ha!
I can't believe it
Look at them
All right, all right
All right folks
This was today's show time
And now go home!
See you tomorrow
Same time, same place
Take careCaptcha
Piosenkę Yello Assistant's Cry przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Assistant's Cry, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Assistant's Cry. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Yello Assistant's Cry w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.