Be With You


The sun went down

To spend alone
But I'm on my own (?)
To be with you
Is what I'm longing for
Give me your hand
Lend me your heart
And let me be with you
Be with you
Be with you
Be with you
The sun raises up
There's a morning tender
This pink supper (?)
But why can I think
To be with you
Is what I'm crying for
Lend me your mind
Give me your soul
And let me be with you
Be with you
Be with you
Be with you
Be with you
Be with you
The moon was beautiful
Sitting in a
All my thoughts are gone
The stars and this sight
To be with you
Is what I'm dreaming for
Give me the stars
Lend me the moon
And let me be with you
Be with you
Be with you
Be with you
Be with youCaptcha
Piosenkę Yello Be With You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Be With You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Be With You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Yello Be With You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.