II'm In Love


You're on a mission to open my heart
I learned your lesson: don't play it smart
You came close, I played it tough
You went away, I'm in the rough
Running, crying, turning around
Screaming, shouting, love to be found
I I'm in love
I got to know it, got a solution
Shift my cards and bring them back to center
I got to know it, end of confusion
Shift my heart and try to remember
Desire motion shout and kiss
I I'm in love
I'm on a mission, crawling on the floor
I learned my lesson, please open your door
You came close, I played it cool
You went away, I'm such a fool
Running, crying, turning around
Screaming, shouting, love to be found
I I'm in love
I I'm in love
She's got to know it, got a solution
Shift my cards and bring them back to center
She's got to know it, end of confusion
Shift my heart and try to remember
Desire motion shout and kiss
I I'm in loveCaptcha
Piosenkę Yello II'm In Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke II'm In Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki II'm In Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Yello II'm In Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.